Kunnen wij u helpen? 078 - 633 2533 info@scopepeople.nl

Van Excel naar Business Intelligence - Microsoft Power BI & Microsoft Azure

Type project: BI, Reporting & Analytics
Sector opdrachtgever: Handel- en logistiek

Vraagstuk (why)
Vanuit de wens om tot beter en dieper financieel inzicht te komen, heeft deze opdrachtgever gevraagd een professionaliseringsslag te maken in verschillende bedrijfsvoeringrapportages. Daarbij lag expliciet de wens om te komen tot geautomatiseerde rapportages en/of een self service reporting mogelijkheid voor de business, oftewel: van Excel naar Business Intelligence.

Aanpak (how)
Eerst is een IST-SOLL analyse uitgevoerd, door met verschillende belanghebbenden te spreken over inhoud en opzet van huidige rapportages versus gewenste situatie.Ten aanzien van de SOLL situatie is bewust gekeken naar:
(1) diepere en bredere inzichten (c.q. het rapporteren op variabelen die tot op dat moment nog niet zichtbaar waren) en;
(2) het verhogen van rapportage-efficiency en betrouwbaarheid d.m.v. automatisering.

De opdracht is uitgevoerd op het hoofdkantoor, waar financiële data uit 17 verschillende landen samenkomt in een SSC. Na data ontsluiting uit Oracle (SQL), datakwaliteit validatie, data transformatie in Power Query, Data modellering in Power BI en het nodige maatwerk in DAX formules, is een Power BI service volledig ingericht. Dit bestaat uit geautomatiseerde data refreshes, toegang, rechten en rollen, geautomatiseerde en maatwerk rapportage mogelijkheden.

In Microsoft Azure zijn Data modelling Pipelines ontwikkelt. Aan de technische datawarehouse kant is hierbij tevens een databasestructuur ontwikkelt in Microsoft Azure (tabellen, stored procedures en triggers). Tevens zijn PowerApps ontwikkelt voor data entry en data management. Naast dit technische (voor)werk, zijn de eigenlijke rapportages ontwikkeld. De validatie van data en rapportages is gedaan door te sparren met verschillende bedrijfsonderdelen: Finance, Operations, Sales, HRM, Legal en IT.

Resultaat (what)
Tijdigheid, volledigheid en kwaliteit van financiële rapportages is sterk gestegen. Er kan verder worden ingezoomd op financiële cijfers, waarbij d.m.v. drill-down mogelijkheden de onderliggende variabelen en triggers kunnen worden ingezien met één klik.

Dit leidt tot sterk verbeterde inzichten t.b.v. besluitvorming. Door middel van de ontwikkeling en het uitwerken van procedures is tevens de rapportagestructuur geborgd binnen de organisatie.

Bij einde opdracht stond een volledig ingerichte Power BI omgeving, met als resultaat:
(1) gebruiksvriendelijke maatwerk rapportage mogelijkheden d.m.v. drag and drop;
(2) 30 pre-defined ‘’standaardrapportages’’ inclusief geautomatiseerde distributie naar stakeholders;
(3) Enorme tijdwinst op de gehele reporting cycle binnen bedrijfsvoering (projectvoortgang, budget, forecast, verantwoording/sturingsinformatie).

Bel mij terug

Schakel ons in en wij vinden voor u een geschikte (tijdelijke) specialist op het gebied van Data, Analytics en (Power) BI/Business Intelligence. Of zoekt u als professional een passende functie? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Ook voor meer informatie of bij andere vragen kunt u gerust contact met ons opnemen.